Anushka tujhe lyrics chahiye na toh question post kar free me nahi dugi black swan (≧▽≦)​

Anushka tujhe lyrics chahiye na toh question post kar free me nahi dugi black swan (≧▽≦)​

Leave a Reply