Papa ke char hathiyar yeh nibhand is sangrah se lia gaya hai 1)A zindagi muskai B) baje payaliya ke ghunghru

papa ke char hathiyar yeh nibhand is sangrah se lia gaya hai 1)A zindagi muskai B) baje payaliya ke ghunghru C) zindagi lahlahai D)mahke aangan chahke dwar​

Leave a Reply